27 January, 2009

UNTAIAN KATA BUAT GURU

" GURU NU GEUGEUT NU RAHEUT"

DEUDEUH TEUING NU APILAIN
PANG LENYEPANKEUN KU HATE JEUNG LELEMBUTAN
PANG LENYEPANKEUN KU BASA JEUNG RUMASA

SAHA NU BAHEULA NGAJAR NGEJA JENG MACA
SAHA NU BAHEULA NGAJARKEUN ALIF BA TA SA
SAHA NU BAHEULA MAMATAHAN NGITUNG
SAHA NU BAHEULA NGAJARKEUN ASIH JEUNG KA HEMAN
SAHA NU BAHEULA NGAJARKEUN HIRUP JEUNG KAHIRUPAN

DEUDEUH TEUING NU APILAIN
NU BAHEULA SOK DI GUGU JEUNG DI TIRU
NU DIHORMAT DI DAMA-DAMA
NU BAHEULA DIPIKA ASIH NUNDA KAHEMAN
KIWARI KABANGBALERKEUN KAPOPOHOKEUN
KATURUBAN ARI PAJABAT KATINCAK SAPATU RAJA

DEUDEUH TEUING NU APILAIN
MUN TAYA GURU
URANG MOAL BISA NYIEUN IEU BLOG
MUN TAYA GURU
PAK SBY MOAL BISA JADI PRESIDEN
MUN TAYA GURU
REK SAHA NU JADI PRESIDEN
MUN TAYA GURU
NAON BEDANA MANUSA JEUNG KUYA

DEUDEUH TEUING NU APILAIN
GURU AYA NU NYINGKUR DISISI GUNUNG TEU EMBUNG
AYA NU DIPASIR DISISI GAWIR, TEU NAMPIK
GURU AYA NU DILEBAK DIBUNGBULANG TEU NOLAK
ASAL MANUSA JADI MANUSA

DEUDEUH TEUING NU APILAIN
TIKAMARI-TIKAMARI
GURU TEU NAMPIK MUN GAJIH LEUTIK
TEU ARAL PEDAH MALARAT
TAPI GURU ARAH JEUNG MARUDAH
MUN KA ADILAN DI TUNDA DINA TONG SAMPAH

DEUDEUH TEUING NU APILAIN
LAIN GURU REK JAJALUK
LAIN HAYANG DIPAKARUNYA
TAPI HAK NA TONG DIGUNASIKA

PANG MALUTKEUN RAHEUTNA GURU
PANG NYEKAKEUN CIMATA GURU

5 comments:

Mulyati said...

Waduh pak, apaan ya... aku ndak mudheng... he..he...

Tri Mulyono Edi Saputro said...

eleh... eleh... boro-boro mau berkomentar pak iwan.... gue ndak mudeng.... ganti dong.....

Iwan Sumantri said...

Terima kasih bu mul dan pak tri, saya mencoba mau melestarikan bahasa sunda, nanti saya jelaskan isi puisi tersebut!!

RINAWATI said...

Walah pak....pak.... lha wong moco wae ora bener kok kon ngomentari.
Dadi dirigen Indonesia Raya wae Pak Iwan aku malah dong.

Achmad Agus S, S.Pd. said...

moco wae kudu di ejo, opomaneh mudeng.
kapan kapan diterjemahkan ya pak biar plong. he..he..he.